Uroczystości pogrzebowe Przełożonej Prowincjalnej Prowincji Świętego Józefa - S. M.Ludmiły. 92703 zegnaja siostre ludmile 1

7 listopada 2018r., w południe w kościele Ścięcia św. Jana Chrzciciela odprawiona została Msza święta pogrzebowa. Wcześniej Siostrę żegnano w kaplicy pleszewskiego domu. Siostra Ludmiła zmarła 3 listopada, mając 63 lata. 36 spędziła w Zgromadzeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Całe życie zakonne Siostra Ludmiła przeżyła w domu prowincjalnym w Pleszewie. Wiele lat pracowała wśród dzieci, jako katechetka i przedszkolanka (1986-2010). Kochana bardzo przez swoich wychowanków, bo uśmiech nie znikał z jej twarzy a „serce miała na dłoni”, rozśpiewana, utalentowana, potrafiła z dziećmi czynić wielkie rzeczy, ale nade wszystko z miłością je wychowywać. W kaplicy domu prowincjalnego służyła jako organistka. W latach 2006-2011 powierzono Siostrze funkcję referentki powołaniowej w prowincji pleszewskiej. Wszystkie zadania z tej posługi wynikające czyniła z wielkim zaangażowaniem i dynamizmem, wskazując młodym Pana Boga i te wartości, dla których sama poświęciła swoje życie. W październiku 2011 roku została mianowana przełożoną wspólnoty domu pleszewskiego. Posługę tę pełniła z wielkim oddaniem, troszcząc się o każdą siostrę, a zwłaszcza chorą i starszą. Po trzech latach, 16 listopada 2014 roku siostra Ludmiła została mianowana na urząd Przełożonej prowincjalnej Prowincji św. Józefa. W listopadzie 2017 roku rozpoczęła drugą kadencję, którą niespodziewanie przerwała nagła choroba i śmierć.

/http://www.zpleszewa.pl/artykuly/zegnaja-siostre-ludmile,92703.htm/

Początek strony