POKORA, PROSTOTA I MIŁOŚĆ WZAJEMNA

Godło Zgromadzenia

 

Chwała Trójcy Przenajświętszej
Zgodnie z wolą Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego celem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest chwała Trójcy Przenajświętszej przez życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie oraz wypełnianie idei służenia Bogu i ludziom.

Chrystus ideałem
Ideałem Służebniczki Maryi jest Jezus Chrystus, Ten, który całkowicie oddał się woli Ojca, "wyniszczył sam siebie przyjąwszy naturę sługi".

Pokora i prostota
Charakterystycznym rysem duchowości Służebniczki Maryi ma być postawa pełna pokory i prostoty ewangelicznej, która sprzyja twórczym działaniom Ducha Świętego i podjęciu Jego inicjatyw.

Jedność i Miłość wzajemna
Usilnie zabiegamy o jedność i miłość siostrzaną, do której Ojciec nasz ogromną przykładał wagę powtarzając: "Siostry moje, kochajcie się i kochajcie się".

Duch ubóstwa, rozmodlenia, miłości służebnej, ofiary i apostolstwa
Zapał i gorliwość apostolską w działaniu czerpie każda siostra, za przykładem Założyciela, z niezachwianej wiary w Opatrzność Bożą, z ciągłego obcowania z Bogiem, zwłaszcza w czasie Ofiary i Uczty Eucharystycznej Chrystusa. Duch ubóstwa, zaparcia się siebie i pokuty czynią ją żywym narzędziem w misji zbawiania świata. Przepełniona miłością służebną ufa, iż nic i nikt nie odłączy jej od miłości Chrystusa, chce zaczyn ewangeliczny przelać w cały świat, by wzrastało Królestwo Boże oraz cześć Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanej. 

 

1

4

2

Początek strony