Cała nadzieja w nieprzebranym miłosierdziu Bożym.  IMG 8160

Bł.Edmund Bojanowski

Sanktuarium jest ośrodkiem umacniania wiary i wzrastania w łasce dla licznych wiernych, zarówno miejscowych /.../, jak również przybywających z całej archidiecezji poznańskiej, z kraju, a także spoza granic Polski, aby wielbić Boga, dziękować za otrzymane łaski dla siebie i bliźnich. W szczególności zaś w miejscu tym winno się rozbudzać i pogłębiać wśród wiernych kult Bożej Opatrzności, tak, by Sanktuarium było źródłem pociechy i nadziei dla Ludu Bożego pielgrzymującego do Domu Ojca.

Sanktuarium, realizując swoje podstawowe zadanie związane z oddawaniem czci Bogu i z ewangelizacją, przyjmuje i otacza troską duszpasterską pielgrzymów przybywających zarówno indywidualnie jak i w grupach, na krótki okres i na dłużej poprzez:

  • umożliwienie uczestnictwa w życiu liturgicznym Sanktuarium wg ustalonego porządku nabożeństw lub - w miarę możliwości - wg potrzeb pielgrzymów;
  • zachętę do uzyskania odpustu zupełnego;organizowanie czuwań, dni skupienia, rekolekcji i spotkań formacyjnych;
  • umożliwienie różnym grupom wiernych organizowania na terenie Sanktuarium czuwań, dni skupienia, rekolekcji i spotkań formacyjnych;
  • umożliwienie zapoznania się z życiem i działalnością bł. Edmunda;
  • podejmowanie inicjatyw z zakresu działalności opiekuńczo - charytatywnej, kulturalnej, ekumenicznej oraz
  • wydawniczej dla celów kultu i apostolstwa.

UZYSKANIE ODPUSTU

Osoby, które nawiedzą Sanktuarium i pobożnie odmówią Ojcze nasz i Wierzę w Boga, mogą pod zwykłymi warunkami (wykluczenie wszelkiego przywiązania się do grzechu, nawet powszedniego: spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) uzyskać odpust zupełny:
 
  • w uroczystość tytułu kaplicy, tj. w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,
  • 7 sierpnia w liturgiczne wspomnienie bł. Edmunda;
  • raz w roku w dniu wybranym przez wiernego;
  • ilekroć uczestniczą w pielgrzymce, która odbywa sie do Sanktuarium przy licznym udziale wiernych.
 

DSC 0383iDSC 0386iDSC 0399i

 

Poznajmy Bożą Opatrzność w miłości

Bł. Edmund Bojanowski

Kaplica pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Domu Generalnym Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętrzej Maryi Panny - Wielkopolskich wybudowana została w 1922 r. Na początku służyła także okolicznym mieszkańcom, gdyż w tym czasie katolicy w Luboniu nie mieli własnego kościoła.
Od dnia 11 sierpnia 1930 r. w kaplicy znajduje się sarkofag z doczesnymia szczątkami bł. Edmunda Bojanowskiego , które zostały tutaj przewiezione z Jaszkowa. Po beatyfikacji, której dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II 13 czerwca 1999 r. w Warszawie, grób błogosławionego stał się szczególnym miejscem modlitw i pielgrzymek indywidualnych jego czcicieli. Również Władze Miasta Lubonia wydanym przez siebie dekretem, zmieniły poprzednią nazwę placu przed Kaplicą, na Plac Edmunda Bojanowskiego.

Dekretem dnia z 8 września 1999 r. metropolita poznański, ustanowił kaplicę Najświętrzego Serca Pana Jezusa Sanktuarium bł.Edmunda Bojanowskiego, z zadaniem szerzenia kultu Bożej Opatrzności.

DSC09229DSCN0867DSCN0863 

 

Charyzmat Bł. Edmunda, jego zapatrzenie w dziecko, rodzinę, chorych i ubogich wyznacza kierunek duszpasterstwa w Sanktuarium.

Odpowiedzią na głębokie zaufanie bł. Edmunda, jakie kierował ku Bogu, jest sprawowana w każdy poniedziałek Eucharystia ku czci Opatrzności Bożej. Wtorek jest dniem szczególnie poświęconym bł. Edmundowi. Tego dnia odprawiana jest Msza święta, połączona z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem, na którą przybywają rodzice, noszący w sercu pragnienie modlitwy za swe dzieci. Natomiast podczas wieczornego nabożeństwa przedstawiane są Bogu prośby i podziękowania Ludu Bożego przez wstawiennictwo Błogosławionego.

Nieustanna służba życiu, która wypełniała codzienność bł. Edmunda, jest i dziś obecna w Sanktuarium. Trwa regularna modlitwa, każdego 25. dnia miesiąca, w intencji poczętego życia a także przebłaganie za grzechy przeciw życiu. Posługą duszpasterską i modlitewną objęci są rodzice, którzy utracili dziecko. Głoszone są konferencje dla małżonków.  Jest codzienna okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu i korzystania z Sakramentu pokuty i pojednania. Przy Sanktuarium działają wspólnoty: modlitewna "Magnificat" i pisanie ikon.

 DSC 0388i

 

Początek strony