ikona MBpoprmala

 

Jesienią 2006 roku, dzięki Opatrzności Bożej, kilka osób spotkało się przy Sanktuarium Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, aby modlić się i prosić Boga o wskazanie drogi do tworzenia się wspólnoty, która była pragnieniem naszych serc. Całą sprawę zawierzyliśmy Maryi Niepokalanej, by jako Matka prowadziła nas do swego Syna Jezusa. Pomocą w realizacji tego była gotowość przyjęcia nas przez Siostry Służebniczki Maryi.

Od końca 2006 r. jako Wspólnota wielbimy Boga przez modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu, wspólną Eucharystię, śpiew, pisanie ikon, a także przez uczestnictwo w rekolekcjach i osobistą formację. Bł. Edmund jako patron osób świeckich, a także naszej Wspólnoty, jest dla nas nieustanną inspiracją i pomocą do tego, by na jego wzór odkrywać dziś nasze miejsce i powołanie w Kościele. Jego oddanie się Bogu poprzez Niepokalaną w służbie drugiemu człowiekowi, zachęca także nas do miłości, prostoty oraz posłuszeństwa Bogu i Kościołowi w naszej chrześcijańskiej codzienności. Staramy się żyć według Ewangelii w naszych rodzinach, a także służyć bliźnim poprzez wzajemną pomoc w różnych sytuacjach życiowych. Wyraża to nasze hasło: "Służyć z miłością w prostocie". Odczytujemy, że naszym powołaniem jest - we wszystkim, co nas spotyka - wielbić Pana, tak jak Maryja. Dlatego też Wspólnota przyjęła nazwę "Magnificat". Nasza duchowość wypisana jest w trzech ikonach, które powstały na przestrzeni trzech lat.
Na spotkania przychodzą rodziny z małymi dziećmi, osoby samotne, młodzież, studenci, ci którzy już określili swoje życiowe powołanie, i ci którzy je odkrywają. To jest naszym bogactwem i darem, a także obrazuje piękno Kościoła w swej różnorodności charyzmatów.

 

logo magnificat n

 

Znakiem wspólnoty jest litera M niosąca kwiat róży ,wsparta na słowie Magnificat, wpisana w Krzyż i otoczona trzema gwiazdami: Zrodzeni przez Jezusa w łonie Maryi trwamy pod Krzyżem jako Jej duchowe dzieci. Wraz ze św. Janem Ewangelistą pragniemy, by Maryja jako Róża Duchowna i Oblubienica Ducha Świętego kształtowała nas wskazując drogę Magnificat - uwielbienia Boga w codzienności życia. Trzy gwiazdy będące znakiem Dziewictwa Maryi są pieczęcią naszego umiłowania Kościoła - Mistycznego Ciała Jezusa.

 

 

 Spotykamy się na modlitwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w każdą 1 niedzielę miesiąca w Kaplicy Domu Rekolekcyjnego Sióstr Służebniczek Maryi w Luboniu i w 3 niedzielę miesiąca w Sanktuarium bł.Edmunda w Luboniu, o godzinie 17:00. Po modlitwie głoszona jest katecheza na temat Słowa Bożego z niedzielnej liturgii. W tym czasie siostry nowicjuszki prowadzą z dziećmi zajęcia.

Zapraszamy wszystkich pragnących spędzić niedzielny wieczór na modlitwie i we wspólnocie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej wspólnocie zapraszamy na stronę:

http://wspolnota-magnificat.pl/

magnificat76753

magnificat654984

 

Początek strony