mysl1

Konferencja ks. Mariana Piątkowskiego z dnia 30 maja 1965 r. (fragment)

Oddanie się Matce Bożej

Modliliśmy się przed chwilą: „Wszechmogący wieczny Boże, spraw, aby nasza wola zawsze była Ci oddana i abyśmy szczerym sercem służyli Twemu Majestatowi”. Nikt po Panu Jezusie nie umiał lepiej dać Bogu nie tylko woli, ale całego siebie i nikt bardziej doskonale Mu służyć, jak Ta, która powiedziała: „ Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”. Od Niej chcemy się uczyć, jak oddać się Bogu i jak Mu służyć.

 

Kim jest dla ludzi Matka Boża?

Ilekroć mówi się o Maryi, trzeba pamiętać, że Ona sama z siebie jest niczym. Stworzona, jak my, wszystko czym jest i co posiada zawdzięcza Bogu. Ale to, co Bóg Jej dał i co sama potem z Jego łaską wysłużyła wynosi Ją ponad wszystkie stworzenia.

Bóg Ją uczynił Matką ludzi. Prawdziwą jak matka ziemska. Wyższą, bo matką nie życia naturalnego, ale Bożego w nas. Bóg Ją uczynił pośredniczką łask wszelkich. Życie Boże w nas żyje łaską. Ona wszystkim wszystkie łaski wyprasza. To jest wspaniała nagroda za Jej pokorne uniżenie. Za to, że była zawsze Bogu oddana i służyła całym sercem Jego Majestatowi. Bóg Ją uczynił Królową świata. Jutrzejsza uroczystość jest uznaniem przez Kościół Jej wielkości, godności i władzy. Od swego wniebowzięcia Ona prowadzi ludzi w imieniu Boga do zbawienia.

 

Refleksja:

Maryja jest Matką ludzi jest moją matką.

Czy wprowadzam Maryję w moje życie i pytam Ją, jak Ona widzi sprawy, które są treścią mojego codziennego życia?

 

Modlitwa:

Maryjo - pełna łaski, módl się za mnie i upraszaj mi łaskę bezgranicznego zaufania Bogu, abym mógł umocniony Twoim wstawiennictwem dać Bogu siebie.

 

 

Początek strony