INTENCJE SANKTUARIUM 14-20.07.2024 R.

XV TYDZIEŃ ZWYKŁY

NIEDZIELA
14.07.2024 r.
07:30- O radość życia wiecznego dla śp. Joanny Ciećmierowskiej
15:00 – O radość życia wiecznego dla śp. Izabeli Czornik (intencja od córek z rodzinami)

PONIEDZIAŁEK
15.07.2024 r.
07:00 – O radość życia wiecznego dla sp. Mariana
19:00 – W intencji podziękowań i próśb do Bożej Opatrzności

WTOREK 16.07.2024 r.
07:00 – Z podziękowaniem za dar posługi w naszej wspólnocie s. Klaudii z prośbą o potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Niej na nowej placówce

ŚRODA 17.07.2024 r.
07:00 – W int. wynagradzającej za grzechy przodków i za grzechy popełnione w rodzinie

CZWARTEK 18.07.2024 r.
07:00 – O radość życia wiecznego dla śp. Elżbiety (rodzona siostra s. Jolenty)

PIĄTEK 19.07.2024 r.
07:00 – O Boże błog. dla Marcina i Jego bliskich
19:15 – W intencji Krzysztofa i Tomasza z podziękowaniem za dar życia z prośbą o Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego oraz wypełnienie woli Bożej przez Niepokalaną

SOBOTA
20.07.2024 r.
07:00 – O Boże błog. dla Wojciecha i Beaty i ich Rodziny
 

INTENCJE SANKTUARYJNE 07-13.07.2024 R.

XIV TYDZIEŃ ZWYKŁY

NIEDZIELA
07.07.2024 r.
07:30 – O radość życia wiecznego dla śp. Ryszarda w 39 – tą rocz. śmierci
15:00 – O pokój na świecie, w intencji Ojca Świętego, Ojczyzny naszej, Radia Maryja, Telewizji Trwam i dzieł z nimi związanych

PONIEDZIAŁEK 08.07.2024 r.
07:00 – O dar rychłej kanonizacji bł. Edmunda Bojanowskiego
19:00 – W intencji podziękowań i próśb do Bożej Opatrzności

WTOREK 09.07.2024 r.
07:00 – O oddanie całego życia Matce Bożej dla Adama Pawelskiego, aby było zgodne z wolą Bożą
11:00 – W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo bł. Edmunda oraz za dzieci i młodzież zagubione, opuszczone przez rodziców, zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości rodzicielskiej, znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia

ŚRODA 10.07.2024 r.
07:00 – Z podziękowaniem za dar życia i powołania kapłańskiego o. Waldemara z prośbą o Boże błogosławieństwo, świętość, mądrość i odwagę oraz wypełnienie woli Bożej w życiu przez Niepokalaną

CZWARTEK 11.07.2024 r.
07:00 – O Boże błog., światło Ducha Świętego, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski oraz opiekę Niepokalanej i wstawiennictwo bł. Edmunda dla s. Olgi z okazji imienin

PIĄTEK 12.07.2024 r.
07:00 – Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za 60 lat sakramentu małżeństwa Rodziców z prośbą o dary Ducha Świętego, zdrowie i błog. Boże na dalsze lata
19:15 – O radość życia wiecznego dla śp. s. M. Adeli sł. M. (int. od bratowej Elżbiety Kozłowskiej)

SOBOTA 13.07.2024 r.
07:00 – O radość życia wiecznego dla śp. Heleny, Józefa i Elżbiety
 
 

INTENCJE SNAKTUARYJNE 30.06.-06.07.2024 R.

 
XIII TYDZIEŃ ZWYŁY

NIEDZIELA 30.06.2024 r.
 
07:30 – Z podziękowaniem za dar powołania zakonnego z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla s. Mistrzyni Nazarii z okazji 25-lecia życia zakonnego
15:00 – O Boże błog. dla naszych dobrodziejów

PONIEDZIAŁEK 01.07.2024 r.
07:00 – O radość życia wiecznego dla śp. s. M. Mateuszy sł. M.
1900 – W intencji podziękowań i próśb do Bożej Opatrzności oraz małżeństw zagrożonych rozpadem

WTOREK 02.07.2024 r.
07:00 – O oddanie całego życia Matce Bożej dla Adama Pawelskiego aby było zgodne z wolą Bożą
11:00 – W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo bł. Edmundaoraz za dzieci i młodzież zagubione, opuszczone przez rodziców, zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości rodzicielskiej, znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia

ŚRODA 03.07.2024 r.
07:00 – O radość życia wiecznego dla śp. Karola, Ireny, Heleny Stanisława i zmarłych z Rodziny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

CZWARTEK 04.07.2024 r.
07:00 – O dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych oraz za osoby konsekrowane przeżywające trudności na drodze powołania

PIĄTEK 05.07.2024 r.
07:00 – W intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
19:15 – Intencja wynagradzająca za grzechy kapłanów i osób konsekrowanych

SOBOTA 63.07.2024 r.
07:00 – W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi
11:00 – W intencji Różańcowych Róż Rodziców

INTENCJE SANKTUARYJNE 23-29.06.2024 R.

XII TYDZIEŃ ZWYKŁY

NIEDZIELA
23.06.2024 R.
07:30 – W intencji naszych ojców o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski, a dla zmarłych o radość życia wiecznego
15:00 – O duchowe uzdrowienie w naszych rodzinach

PONIEDZIAŁEK 24.06.2024 R.
07:00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski oraz opiekę Maryi Niepokalanej dla Danuty z okazji Imienin
19:00 – W intencji podziękowań i próśb do Bożej Opatrzności

WTOREK 25.06.2024 R.
07:00 – O radość życia wiecznego dla śp. Barbary Grys
11:00 – W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo Bł. Edmunda oraz za dzieci i młodzież zagubione, opuszczone przez rodziców, zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości rodzicielskiej, znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia

ŚRODA 26.06.2024 R.
07:00 – O radość życia wiecznego dla śp. Brunona Demskiego

CZWARTEK 27.06.2024 R.
07:00 – O radość życia wiecznego dla zmarłych z naszych rodzin, których rocznica śmierci przypada w tym miesiącu

PIĄTEK 28.06.2024 R.
07:00 – Z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski i posługę s. Vianney w naszej wspólnocie z prośbą o Boże dary i błogosławieństwo dla Niej na nowej placówce
19:15 – O radość życia wiecznego dla śp. Piotra Włodarskiego

SOBOTA 29.06.2024 R.
07:30 – Z podziękowaniem za dar życia i powołania s. Nazarii z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, światło Ducha Świętego, wierność i świętość życia w 25-tą rocznicę ślubów zakonnych
 
 

INTENCJE SANKTUARIUM 09-15.06.2024 R.

X TYDZIEŃ ZWYKŁY

NIEDZIELA
09.06.2024 r.
07:30 – O radość życia wiecznego dla śp. Joanny Ciećmierowskiej
15:00 – W intencji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

PONIEDZIAŁEK 10.06.2024 r.
07:00 – O radość życia wiecznego dla śp. Małgorzaty Rejewskiej w 1 rocz. śmierci – od brata Marka
19:00 – W intencji podziękowań i próśb do Bożej Opatrzności oraz za małżeństwa zagrożone rozpadem

WTOREK 11.06.2024 r.
07:00 – W intencji Panu Bogu wiadomej
11:00 – W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo bł. Edmunda oraz za dzieci i młodzież zagubione, opuszczone przez rodziców, zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości rodzicielskiej, znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia

ŚRODA
12.06.2024 r.
07:00 – O dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych oraz za osoby konsekrowane przeżywające trudności na drodze powołania

CZWARTEK 13.06.2024 r.
07:00 – O dar rychłej kanonizacji bł. Edmunda Bojanowskiego

PIĄTEK 14.06.2024 r.
07:00 – Z podziękowaniem za dar życia i powołania z prośbą o Boże błogogosławieństwo, łaskę wierności i gorliwości apostolskiej w pracy duszpasterskiej i opiekę Niepokalanej w kolejną rocznicę święceń dla Ojca Waldemara
19:15 – W int. Krzysztofa i Tomasza z podziękowaniem za dar życia z prośbą o Boże błog., światło Ducha Świętego oraz wypełnienie woli Bożej przez Niepokalaną

SOBOTA 15.06.2024 r.
07:00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie, wszelkie potrzebne łaski oraz opiekę Niepokalanej i wstawiennictwo bł. Edmunda dla s. Jolenty z okazji imienin
 

INTENCJE SANKTUARIUM 02-08.06.2024 R.

IX TYDZIEŃ ZWYKŁY

NIEDZIELA
02.06.2024 r.
07:30 – O zdrowie dla córki Moniki
15:00 – W intencji pokoju, Ojca Świętego, Ojczyzny naszej, Radia Maryja, Telewizji Trwam i dzieł z nimi związanych

PONIEDZIAŁEK 03.06.2024 R.
07:00 – O radość życia wiecznego dla śp. s. M. Szczepany sł. M.

WTOREK 04.06.2024 R.
07:00 – Z podziękowaniem za dar życia i powołania kapłańskiego o. Waldemara z prośbą o Boże błog., świętość, mądrość i odwagę oraz wypełnienie woli Bożej w życiu przez Niepokalaną
11:00 – W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo bł. Edmunda oraz za dzieci i młodzież zagubione, opuszczone przez rodziców, zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości rodzicielskiej, znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia

ŚRODA 05.06.2024r.
07:00 – rez. M. Manfreda

CZWARTEK 08.06.2024 R.
07:00 – O Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski oraz opiekę Niepokalanej i wstawiennictwo Bł. Ojca Edmunda dla s. Norberty z okazji imienin

PIĄTEK 07.06.2024 R.
07:00 – W intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
18:00 – Intencja wynagradzająca za grzechy kapłanów i osób konsekrowanych

SOBOTA 08.06.2024 R.
07:00 – W inttencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi
 

INTENCJE SANKTUARIUM 26.05.-01.06.2024 R.

NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 26.05.2024 r.
07:30 – O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla naszych Matek, a dla zmarłych o radość życia wiecznego
15:00 – O uzdrowienie duchowe w naszych rodzinach

PONIEDZIAŁEK 27.05.2024
07:00 – Z podziękowaniem za dar życia, wychowania i otrzymane dotąd łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi Niepokalanej, dary Ducha Świętego oraz wypełnienie woli Bożej w życiu dla Pauliny, Krzysztofa i Tomasza z okazji Urodzin
19:00 – W intencji podziękowań i próśb do Bożej Opatrzności

WTOREK 28.05.2024r.
07:00 – O łaski potrzebne i zdrowie dla Teresy i Józefa oraz dla ich całej Rodziny
11:00 – W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo bł. Edmunda oraz za dzieci i młodzież zagubione, opuszczone przez rodziców, zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości rodzicielskiej, znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia

ŚRODA 29.05.2024r.
07:00 – W int. Anny i Marcina z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa oraz o potrzebne łaski i wypełnienie woli Bożej w ich życiu

CZWARTEK – BOŻE CIAŁO 30.05.2024r.
07:30 – Z podziękowaniem za dar Eucharystii

PIĄTEK 31.05.2024r.
07:00 – Za zmarłych z naszych rodzin, których rocznica śmierci przypada w tym miesiącu

SOBOTA 01.06.2024r.
07:00 – W int. wynagradzającej niepokalanemu Sercu Maryi
11:00 – W int. Różańcowych Róż Rodziców i Dzieci
 

INTENCJE SANKTUARIUM 19-25.05.2024 R.

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 19.05.2024 r.
07:30 – O DARY Ducha Świętego dla nas wszystkich
15:00 – W intencji osób z problemem alkoholowym i za ich rodziny

PONIEDZIAŁEK 20.05.2024 r.
07:00 – Z podziękowaniem za wszystkie odebrane łaski w 3 rocz. ślubu Weroniki i Damiana z prośbą o zdrowie i dar potomstwa
19:00 – W intencji podziękowań i próśb do Bożej Opatrzności

WTOREK 21.05.2024 r.
07:00 – Za cierpiących w czyśćcu
11:00 – W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo bł. Edmunda oraz za dzieci i młodzież zagubione, opuszczone przez rodziców, zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości rodzicielskiej, znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia

ŚRODA 22.05.2024 r.
07:00 – O wiarę, nadzieję i miłość oraz szczęśliwe dzieciństwo dla Anastazji i Zuzanny

CZWARTEK 23.05.2024 r.
07:00 – Za śp. Witolda Balcer w 19 rocz. śmierci, Marię i Henryka Kaczmarek

PIĄTEK 24.05.2024 r.
07:00 – Za śp. Stanisława w 13-tą rocznicę śmierci, Leokadię i Antoniego, w modlitwie wiernych dodać śp. Tadeusza i Irenę Hildebrand
19:15 – O radość życia wiecznego dla śp. Danuty Skrzypkowskiej (intencja od kuzynek)

SOBOTA 25.05.2024 r.
07:00 – W 22 roczNICĘ ślubu Arlety i Klaudiusza z prośbą o Boże błogosławieństwo dla małżonków na kolejne wspólne lata i o Boże prowadzenie przez Matkę Najświętszą dla dzieci
19:00 – W intencji pokoju, dzieci poczętych, małżonków oczekujących dziecka i rodziców, którzy utracili dziecko oraz wszystkich obrońców życia.
 

INTENCJE SANKTUARIUM 12-18.05.2024 R.

VIII TYDZIEŃ WIELKANOCNY

NIEDZIELA – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
12.05.2024 r.
07:30 – O radość życia wiecznego dla śp. Joanny Ciećmierowskiej
15:00 – W intencji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

PONIEDZIAŁEK 13.05.2024 r.
07:00 – Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Ewy okazji Urodzin
19:00 – W intencji podziękowań i próśb do Bożej Opatrzności

WTOREK 14.05.2024 r.
07:00 – rez. M. Manfreda
11:00 – W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo bł. Edmunda oraz za dzieci i młodzież zagubione, opuszczone przez rodziców, zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości rodzicielskiej, znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia

ŚRODA 15.05.2024 r.
07:00 – O radość życia wiecznego dla śp. Mariana

CZWARTEK 1.05.2024 r.6 maja 2024r.
07:00 – W intencji naszej Ojczyzny i rządzących Nią przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli

PIĄTEK 17.05.2024 r.
07:00 – Wynagradzająca za niewierności w życiu kapłańskim i zakonnym, za zgorszenia i zdrady, za otwieranie naszych serc i wspólnot na wpływy sekularyzacyjne; dziękczynno – błagalna – o miłosierdzie Boże dla świata, w intencjach Ojca Świętego, Kościoła i naszej Ojczyzny; o powołania kapłańskie i zakonne i w intencjach Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP
19:15 – O radość życia wiecznego dla śp. Marcina Małeckiego (int. od rodziny Czerwińskich)

SOBOTA 18.05.2024 r.
07:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące
 

INTENCJE SANKTUARIUM 28.04.-04.05.2024 R.

 
V TYDZIEŃ WIELKANOCNY

NIEDZIELA 28.04.2024 r.
07:30 – O radość życia wiecznego dla śp. Kazimierza Durka w 5 rocz. śmierci, śp. Pelagię i Jana Durka, Stefanię i Władysława Gruszczyńskich oraz wszystkich zmarłych z rodziny
15:00 – O duchowe uzdrowienie w rodzinach

PONIEDZIAŁEK 29.04.2024 r.
07:00- Dziękczynno-błagalna w int. Małgorzaty w rocz. chrztu św, o błog. Boże, dary Ducha Świętego, a dla śp. Rodziców chrzestnych o dar nieba
19:00- W intencji podziękowań i próśb do Bożej Opatrzności

WTOREK 30.04.2024 r.
07:00 – Z podziękowaniem za dotąd otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błogogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, świętych Patronów oraz wszystkie łaski potrzebne na wspólnej drodze do zbawienia dla Danuty i Romana w 37 rocznicę slubu
11:00 – W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo bł. Edmunda oraz za dzieci i młodzież zagubione, opuszczone przez rodziców, zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości rodzicielskiej, znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia

ŚRODA 01.05.2024 r.
07:30 – Za śp. Zygmunta o radość życia wiecznego

CZWARTEK 02.05.2024 r.
07:00 – O Boże błogogosławieństwo, zdrowie, wszelkie potrzebne łaski oraz opiekę Maryi Niepokalanej i wstawiennictwo bł. Edmunda dla s. Grażyny z okazji Imienin

PIĄTEK 03.05.2024r.
07:30 – Z podziękowaniem za powstanie Zgromadzenia Sióstr Służebniczek oraz z prośbą o błog. Boże dla wszystkich Zgromadzeń Sióstr Służebniczek Maryi, by trwały w prawdziwej miłości i prostocie
19:15 – W intencji wynagradzającej za grzechy kapłanów i osób konsekrowanych

SOBOTA 04.05.2024r.
07:00 – W int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi
11:00 – W intencji Różańcowych Róż Rodziców i Dzieci