INTENCJE MSZALNE 26.11.-02.12.2023 R.

XXXIV TYDZIEŃ ZWYKŁY
INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA
26.11.2023r.
JEZUSZ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
07:30 – O królowanie Jezusa Chrystusa w naszych sercach
15:00 – O duchowe uzdrowienie w naszych rodzinach

PONIEDZIAŁEK 27.11.2023r.
07:00 – O radość życia wiecznego dla zmarłych biskupów i kapłanów, którzy współpracowali ze Zgromadzeniem
19:00 – W intencji podziękowań i próśb do Bożej Opatrzności

WTOREK
28.11.2023r.
07:00 – W intENCJI wnuczki Kamili z prośbą o zdrowie i opiekę NMP w dalszym życiu (int. od Babci)
11:00 – W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo bł. Edmunda oraz za dzieci i młodzież zagubione,
             opuszczone przez rodziców,  zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości rodzicielskiej,
             znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia

ŚRODA
29.11.2023r.
07:00 – Za zmarłych z naszych rodzin, których rocznica śmierci przypada w tym miesiącu

CZWARTEK 30.11.2023r.
07:00 – Zarezerwowana

PIĄTEK
1.12.2023r.
07:00 – W intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
19:15 – W int. wynagradzającej za grzechy kapłanów i osób konsekrowanych

SOBOTA
2.12.2023r.
07:00 – W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi
11:00 – W intencji Różańcowych Róż Rodziców
 
 

INTENCJE MSZALNE 19-25.11.2023 R

XXXIII TYDZIEŃ ZWYKŁY
INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA
19.11.2023
07:30 – O radość życia wiecznego dla śp. Zofii Michalak
15:00 – W intencji osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz za śp. Jacka Bilskiego

PONIEDZIAŁEK 20.11.2023
07:00 – O kanonizację bł. Edmunda oraz dar nowych powołań za Jego wstawiennictwem
19:00 – W intencji podziękowań i próśb do Bożej Opatrzności

WTOREK 21.11.2023
07:00 – O łaskę zdrowia dla chorych sióstr służebniczek i dla Krzysztofa
11:00 – W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo bł. Edmunda oraz za dzieci i młodzież zagubione,
             opuszczone przez rodziców, zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości
             rodzicielskiej, znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia

ŚRODA 22.11.2023
07:00 – O radość życia wiecznego dla zmarłych Rodziców, siostry Anny i brata Stanisława

CZWARTEK 23.11.2023
07:00 – W int. Haliny o błog. Boże, dary Ducha Świętego, miłość, wiarę, aby się wypełniła wola Boża w Niej

PIĄTEK 24.11.2023
07:00 – O radość życia wiecznego dla zmarłych Rodziców Juliusza i Marii, rodzeństwa i krewnych
19:15 – O zdrowie i błog. Boże dla Bartka i Wanesy

SOBOTA 25.11.2023
07:00 – O radość wieczną dla śp. Stanisława, Stanisławy, Franciszka, Katarzyny, Adama i zmarłych z rodziny
19:00 – W intencji pokoju, dzieci poczętych, małżonków oczekujących dziecka i rodziców, którzy utracili dziecko oraz wszystkich obrońców życia.
 

INTENCJE MSZALNE 12-18.11.2023

XXXII TYDZIEŃ ZWYKŁY
INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA 12.11.2023
07:30 – O radość życia wiecznego dla śp. Joanny Ciećmierowskiej
15:00 – W intencji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

PONIEDZIAŁEK 13.11.2023
07:00 – O radość życia wiecznego dla śp. Barbary Synakiewicz w 5 rocznicę śmierci
19:00 – W intencji podziękowań i próśb do Bożej Opatrzności

WTOREK 14.11.2023
07:00 – Z podziękowaniem za dar życia i charyzmatu bł. Edmunda z prośbą o Jego wstawiennictwo i opiekę nad Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek
11:00 – W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo bł. Edmunda oraz za dzieci i młodzież zagubione, opuszczone przez rodziców,
             zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości rodzicielskiej, znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia
19:00 – Msza św. ku czci bł. Edmunda w intencji mieszkańców Lubonia

ŚRODA 15.11.2023
07:00 – Z podziękowaniem za dar życia i powołania kapłańskiego Ojca Waldemara oraz z prośbą o Boże błogosławięństwo,
             świętość, mądrość i odwagę oraz wypełnienie woli Bożej w życiu przez Niepokalaną

CZWARTEK 16.11.2023
07:00 – O Boże błog. i wszelkie potrzebne łaski dla naszych dobrodziejów, a dla zmarłych o radość życia wiecznego

PIĄTEK 17.11.2023
07:00 – O miłosierdzie Boże dla świata, w intencjach Ojca św., Kościoła i naszej Ojczyzny, w intencji przebłagania za grzechy kapłanów
             i osób konsekrowanych oraz o powołania kapłańskie i zakonne, w intencjach Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Maryi
19:15 – rezerwacja P. Violeta

SOBOTA 18.11.2023
07:00 – O radość wieczną dla śp. Mariana
 

INTENCJE MSZALNE 05-11.11.2023 R.

XXXI TYDZIEŃ ZWYKŁY
INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA 05.11.2023 r.
07:30 – Za zmarłe Siostry Służebniczki Maryi zwłaszcza za spoczywające na lubońskim cmentarzu – o radość życia wiecznego
15:00 – O pokój na świecie, w int. naszej Ojczyzny, Ojca Świętego, Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz dzieł z nimi związanych

PONIEDZIAŁEK 06.11.2023 r.
07:00 – Za cierpiących w czyśćcu
19:00 – W intencji podziękowań i próśb do Bożej Opatrzności oraz małżeństw zagrożonych rozpadem

WTOREK 07.11.2023 r.
07:00 – O dar rychłej kanonizacji bł. Edmunda Bojanowskiego
11:00 – W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo bł. Edmunda oraz za dzieci i młodzież zagubione,
             opuszczone przez rodziców, zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości rodzicielskiej,
             znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia

ŚRODA 08.11.2023 r.
07:00 – O radość życia wiecznego dla śp. Agnieszki i zmarłych z rodziny Knychałów i Glazów

CZWARTEK 09.11.2023 r.
07:00 – O dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych oraz za osoby konsekrowane
             przeżywające trudności na drodze powołania

PIĄTEK 10.11.2023 r.
07:00 – O Boże błog., opiekę Matki Bożej i zdrowie dla ks. Leonarda Polocha
19:15 – W intencji Krzysztofa i Tomasza z podziękowaniem za dar życia oraz z prośbą o Boże błogosławięnstwo,
             światło Ducha Świętego oraz wypełnienie woli Bożej przez Niepokalaną

SOBOTA 11.11.2023 r.
07:30 – O wierność Bogu, krzyżowi i Ewangelii dla naszego narodu
 

INTENCJE MSZALNE 29.10-04.11.2023 R.

XXX TYDZIEŃ ZWYKŁY
INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA 29.10.2023 r.
07:30 – O radość życia wiecznego dla śp. Tadeusza Wąsiewicza, Eweliny Węglewskiej, Marcina Wigury
             i zmarłych z rodziny Sitarzów i Wąsiewiczów oraz o błog. Boże w rodzinie Sitarzów i Wąsiewiczów
15:00 – Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą za wstawiennictwem bł. Edmunda Bojanowskiego
             o błog. Boże, opiekę Matki Bożej Niepokalanej, potrzebne łaski i zdrowie dla Jadwigi i Jana
             oraz ich dzieci Ignacego i Anny Misztalów

PONIEDZIAŁEK 30.10.2023 r.
07:00 – O Boże błog., światło Ducha Świętego, zdrowie, potrzebne łaski oraz opiekę Maryi Niepokalanej
             i wstawiennictwo bł. Edmunda dla s. Arildy z okazji Imienin
19:00 – W intencji podziękowań i próśb do Bożej Opatrzności

WTOREK 31.10.2023 r.
07:00 – Za zmarłych z naszych rodzin, których rocznica śmierci przypada w tym miesiącu
11:00 – W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo bł. Edmunda oraz za dzieci i młodzież zagubione,
             opuszczone przez rodziców, zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości rodzicielskiej,
             znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia

ŚRODA 01.11.2023 r.
07:30 – O radość życia wiecznego dla śp. Krzysztofa Gałczyńskiego

CZWARTEK 02.11.2023 r.
07:00 – Za zmarłych z naszych rodzin
12:00 – Za wszystkich zmarłych
19:00 – W intencjach Ojca Świętego Franciszka

PIĄTEK 03.11.2023 r.
07:00 – W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
19:15 – W int. wynagradzającej za grzechy kapłanów i osób konsekrowanych

SOBOTA 04.11.2023 r.
07:00 – W int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi
11:00 – W int. Różańcowych Róż Rodziców
 

INTENCJE MSZALNE 22-28.10.2014 R.

XXIX TYDZIEŃ ZWYKŁY
INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA 22.10.2023r.
07:30 – O radość życia wiecznego dla śp. Czesława, Stanisława Słupnych, zmarłych z rodziny
             Rosów, Buszkiewiczów, Grajewskich oraz o zdrowie dla córki
15:00 – Z podziękowaniem za łaski otrzymane i bezpieczeństwo podczas pielgrzymkI 
             na beatyfikację Rodziny Ulmów do Markowej oraz o uzdrowienie duchowe
             i fizyczne dla nas i naszych rodzin

PONIEDZIAŁEK 23.10.2023r.
07:00 – Za Siostry Służebniczki i Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej pracujących na misjach
19:00 – W intencji podziękowań i próśb do Bożej Opatrzności

WTOREK 24.102023r.
07:00 – O radość życia wiecznego dla śp. Mariana
11:00 – W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo bł. Edmunda oraz
             za dzieci i młodzież zagubione, opuszczone przez rodziców, 
             zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości rodzicielskiej,
             znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia

ŚRODA 25.10.2023r.
07:00 – O Boże błog., światło Ducha Świętego, zdrowie, potrzebne łaski oraz opiekę Maryi
             Niepokalanej i wstawiennictwo bł. Edmunda dla s. Kryspiniany z okazji Imienin
19:00 – w intencji pokoju, dzieci poczętych, małżonków oczekujących dziecka
             i rodziców, którzy utracili dziecko oraz wszystkich obrońców życia.

CZWARTEK 26.10.2023r.
07:00 – O dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych

PIĄTEK 27.10.2023r.
07:00 – Za śp. Elżbioetę, Grażynę, Rodziców, Rodzeństwo, Rodziców chrzestnych i Dziadków
19:25 – O zdrowie i błog. Boże dla Magdaleny i całej rodziny

SOBOTA 28.10.2023r.
07:00 – O Boże błog., światło Ducha Świętego, zdrowie, potrzebne łaski oraz opiekę Maryi
             Niepokalanej i wstawiennictwo bł. Edmunda dla s. Judyty z okazji Imienin

INTENCJE MSZALNE 15-22.10.2023 R.

XXVIII TYDZIEŃ ZWYKŁY
INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA
15.10.2023 r.
07:30 – O umiejętność rozeznawania woli Bożej i wypełnianie jej w życiu przez Niepokalaną
15:00 – W intencji osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

PONIEDZIAŁEK 16.10.2023 r.
07:00 – O radość życia wiecznego dla śp. s. M. Pelagii sł. M.
19:00 – W intencji podziękowań i próśb do Bożej Opatrzności

WTOREK 17.10.2023 r.
07:00 – Z podziękowaniem za dar życia i powołania kapłańskiego O. Waldemara oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego,
             świętość życia i wypełnienie woli Bożej w życiu przez Niepokalaną
11:00 – W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo bł. Edmunda oraz za dzieci i młodzież zagubione, opuszczone przez rodziców,
             zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości rodzicielskiej, znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia

ŚRODA 18.10.2023 r.
07:00 – O zdrowie dla mamy

CZWARTEK 19.10.2023 r.
07:00 – O dar nowych powołań do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek

PIĄTEK 20.10.2023 r.
07:00 – O uzdrowienie oczu córki Alicji
19:25 – O radość życia wiecznego dla śp. Maksymiliana - int. od pracowników ochronki

SOBOTA 21.10.2023 r.
07:00 – O Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego, zdrowie, potrzebne łaski oraz opiekę Maryi Niepokalanej i wstawiennictwo bł. Edmunda
             dla s. Urszuli z okazji Imienin
 
 

INTENCJE MSZALNE 08-14.10.2023 R.

XXVII TYDZIEŃ ZWYKŁY
INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA 08.10.2023 r.
07:30 – O radość życia wiecznego dla sp. Joanny Ciećnierowskiej
15:00 – W intencji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

PONIEDZIAŁEK 09.10.2023 r.
07:00 – O dar rychłej kanonizacji bł. Edmunda Bojanowskiego
19:00 – W intencji podziękowań i próśb do Bożej Opatrzności

WTOREK 10.10.2023 r.
07:00 – O radość życia wiecznego dla śp. Joanny i Edwarda, Łukasza oraz zmarłych z rodziny
11:00 – W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo bł. Edmunda oraz za dzieci i młodzież zagubione,
             opuszczone przez rodziców, zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości
             rodzicielskiej, znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia

ŚRODA 11.10.2023 r.
07:00 – o radość życia wiecznego dla zmarłych Rodziców śp. Ludomiry i Alojzego oraz śp. Anny i Stanisława

CZWARTEK 12.10.2023 r.
07:00 – Za żołnierzy walczących na froncie w Ukrainie w sposób szczególny za Wiktora Danczaka,
            Oleha Barabanowa i Andrieja Kreczkowskiego

PIĄTEK 13.10.2023 r.
07:00 – O Boże błog., światło Ducha Świętego, zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Niepokalanej i wstawiennictwo bł. Edmunda
             dla s. Edwardy z okazji Imienin
19:25 – W intencji Krzysztofa i Tomasza z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi Niepokalanej i wypełnienie woli Bożej w życiu

SOBOTA 14.10.2023 r.
07:00 – Za wstawiennictwem bł. Edmunda prośba o uzdrowienie ciężko chorej Barbary
 

INTENCJE MSZALNE 01-07.10.2023

XXVI TYDZIEŃ ZWYKŁY
INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA 01.10.2023 r.
07:30 – O wierność kroczenia z Jezusem i łaskę wytrwania w powołaniu dla s. Racheli z okazji Imienin
15:00 – O pokój na świecie, za naszą Ojczyznę, Ojca Świętego, Radio Maryja, Telewizję Trwam i wszystkie dzieła z nimi związane

PONIEDZIAŁEK 02.10.2023 r.
07:00 – O Boże błog., światło Ducha Świętego, zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Niepokalanej i wstawiennictwo bł. Edmunda
             dla s. Angeliny z okazji Imienin
19:00 – W intencji podziękowań i próśb do Bożej Opatrzności oraz małżeństw zagrożonych rozpadem

WTOREK  03.10.2023 r.
07:00 – O uzdrowienie duszy i ciała dla Marka Gruzy, a dla Krzysztofa Musiała o nawrócenie i potrzebne łaski
11:00 – W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo bł. Edmunda oraz za dzieci i młodzież zagubione, opuszczone przez rodziców,
             zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości rodzicielskiej, znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia

ŚRODA 04.10.2023 r.
07:00 – Za cierpiących w czyśćcu

CZWARTEK 05.10.2023 r.
07:00 – O dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych oraz za osoby konsekrowane przeżywające trudności na drodze powołania

PIĄTEK 06.10.2023 r.
07:00 – W intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
19:25 – W intencji wynagradzającej za grzechy kapłanów i osób konsekrowanych

SOBOTA 07.10.2023 r.
07:00 – W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi
11:00 – W intencjach różańcowych Róż Rodziców za dzieci

INTENCJE MSZALNE 24-30.09.2023

XXV TYDZIEŃ ZWYKŁY
INTENCJE MSZALNE
 
NIEDZIELA 24.09.2023r.
07:30 – Z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Marka i Ewy Durka
             w 24-tą rocznicę ślubu, Dariusza i Aliny Durka w 25-tą rocznicę ślubu oraz zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Danuty Durka
15:00 – O duchowe uzdrowienie w rodzinach (z koronką do Bożego Miłosierdzia)

PONIEDZIAŁEK 25.09.2023r.
07:00 – O radość życia wiecznego dla śp. ks. Mariana Roli
19:00 – W intencji pokoju, dzieci poczętych, małżonków oczekujących dziecka i rodziców, którzy utracili dziecko oraz wszystkich obrońców życia.

WTOREK 26.09.2023r.
07:00 – Z podziękowaniem Panu Bogu za dar życia, powołania zakonnego, za wiarę i wszelkie otrzymane łaski w życiu z prośbą
             o błogosławieństwo Boże, opiekę Niepokalanej i wstawiennictwo bł. Edmunda na dalsze lata życia oraz śmierć szczęśliwą
11:00 – W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo bł. Edmunda oraz za dzieci i młodzież zagubione, opuszczone przez rodziców,
             zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości rodzicielskiej, znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia

ŚRODA 27.09.2023r.
07:00 – Za zmarłych z naszych rodzin, których rocznica śmierci przypada w tym miesiącu

CZWARTEK 28.09.2023r.
07:00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Niepokalanej i wstawiennictwo bł. Edmunda dla s. Wacławy z okazji Imienin

PIĄTEK 29.09.2023r.
07:00 – O Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego, zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Niepokalanej i wstawiennictwo bł. Edmunda
             dla Matki Rafały z okazji Imienin
19:15 – O radość życia wiecznego dla śp. Pelagii i Ludwika Michałowiczów, Zygmunta Kuszaka, Wojciecha Kuźmiaka i zmarłych z rodziny

SOBOTA 30.09.2023r.
07:00 – O Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego, zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Niepokalanej i wstawiennictwo bł. Edmunda
             dla s. Gabrieli z okazji Imienin