Biografia

Bł.Edmund
Bojanowski

Jest to postać w dziejach Kościoła niemal wyjątkowa, człowiek który przewidując przyszłe potrzeby Kościoła, wybiegał myślą daleko w przyszłość. Odgadywał kierunki rozwojowe pracy katolicko - społecznej i zadziwiał nowatorskimi pomysłami... Pragnął odrodzić świat pracy, oświecić go i umoralnić, zająć się tymi którym najbardziej trzeba było oświaty. Już wtedy myślał o opiece nad dziećmi pracujących rodziców, co przecież dzisiaj jest tak aktualne. Już wtedy troszczył się szczególnie o sieroty. Pielęgnacja chorych w domach, szczególnie biednych, to również potrzeba czasów dzisiejszych...

Czytaj więcej

Modlitwy do Bł. Edmunda Bojanowskiego

Modlitwy do Bł.Edmunda Bojanowskiego

Image
Nowenna do Bł. Edmunda
Nabożeństwo do Bł.Edmunda
Litania do Bł. E. Bojanowskiego
Modlitwa do opatrzności Bożej
Modlitwa o uproszenie łask
Nabożeństwa ku czci Bł. E. Bojanowskiego we wtorki o godz. 19:00 Msza święta w intencjach zanoszonych do Błogosławionego w każdy wtorek o godz.11:00 i w ostatni wtorek miesiąca o godz. 19:00 Podczas nabożeństwa są odczytywane prośby i podziękowania, które wpłyneły pocztą elektroniczną lub zostały złożone w sanktuarium.

Charyzmat Bł. Edmunda, jego zapatrzenie w dziecko, rodzinę, chorych i ubogich wyznacza kierunek duszpasterstwa w Sanktuarium.

Czytaj więcej ...

Myśli Bł. Edmunda Bojanowskiego


Zapiski z dziennika

Zapiski z dziennika

Zapiski z dziennika

Zapiski z dziennika

Zapiski z dziennika

Zapiski z dziennika

Zapiski z dziennika Bł. Edmund Bojanowski

Publikacje Bł. Edmunda Bojanowskiego 

Spuścizna bł. Edmunda Bojanowskiego
Zapoznaj się z wszystkimi publikacjami na temat Bł. Edmunda Bojanowskiego.

Zapiski z dziennika Bł. Edmund Bojanowski

Bł. Edmund Bojanowski - Życie i dzieło