Image
Image

RODZINNY RÓŻANIEC BEZ GRANIC

RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI

Image
Image

Badź z nami

RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI

W jubileuszowym roku 200. Rocznicy Urodzin Bł. Edmunda Bojanowskiego została podjęta modlitwa różańcowa za dzieci, rodziców i za małżeństwa. Inicjatywa ta stanowi kontynuację dzieła bł. Edmunda, wiernego czciciela Matki Bożej, zatroskanego także o wychowanie dzieci i młodzieży, wspomożyciela rodzin, który zachęcał siostry a także osoby świeckie do zakładania Róż Żywego Różańca. Nazwaliśmy ten Różaniec - Rodzinnym Różańcem Bez Granic.
Image
Image
0
Jest nas już !!!
Image
Image


Image

Na czym polega uczestnictwo w Różańcu Rodziców za dzieci?

Każda Róża składa się z 20 rodziców lub małżeństw, którzy codziennie modlą się jedną dziesiątką różańca w 3 następujących intencjach.

Rodzice za Dzieci - w intencji wszystkich dzieci, które obejmuje dana Róża oraza dzieci porzucone i opuszczone Dzieci za Rodziców - w intencji rodziców, których obejmuje Róża, oraz potrzebujących pomocy modlitewnej Róże Małżeńskie - w intencji małżeństw modlących się w Róży oraz zagrożonych rozpadem Każdy uczestnik na dany miesiąc dostaje przydzieloną jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób każdego dnia w danej Róży, odmawiany jest cały Różaniec w intencjach podanych powyżej. Za każdą Różę odpowiedzialna jest wyznaczona osoba koordynująca, z którą będzie można kontaktować się w razie niejasności drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. W każdą pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na Mszę św. do Sanktuarium na godzinę 11:00. Zachęcamy wszystkich, którzy pragną otoczyć swoje dzieci opieką Niepokalanej i bł. Edmunda do podjęcia się tego dzieła modlitwy zgłaszając swój udział w Różach Różańca Bez Granic. W obecnej chwili istnieje przy Sanktuarium 20 Róż za dzieci i powstają kolejne. Są również 3 Róże Dzieci modlących się za swoich rodziców oraz dwie Roże Małżeńskie. Zapraszamy każdego do włączenia się w kolejne Róże Różańca bez Granic. Nazwaliśmy tak nasz Żywy Różaniec bowiem należą do niego osoby, nie tylko z naszego miasta i okolic, lecz również z całej Polski i ze świata. Granice nas nie dzielą, ponieważ jesteśmy duchową Wspólnotą, którą łączy modlitwa za nasze dzieci. Kontaktujemy się przez Internet z całym światem. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres email lub formularz